Facebook Twitter Google Home

Home
Home
Home
Home

Quick and simple online English speaking course in Kannada.

Level - I

Lesson - 4

ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ನಾಪಕದಲ್ಲಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.

Kannada English Kannada English Kannada English Kannada English
Kuda Even though ಕೂಡ ಈವನ್ ದೋ Avarige nidi give them ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್
Nanu bhavisalagide I thought ನಾನು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಥಾಟ್ Nanna pustaka/ ( ? ) my book/(?) ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ/ ( ? ) ಮೈ ಬುಕ್/(?)
Nanage gottu I know ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ನೋ Nim'ma pustaka/ ( ? ) your book/(?) ನೀಂ'ಮ ಪುಸ್ತಕ/ ( ? ) ಯುವರ್ ಬುಕ್/(?)
Innu Not yet ಇನ್ನೂ ನೋಟ್ ಎಟ್ avana pustaka/ ( ? ) his book/(?) ಅವನ ಪುಸ್ತಕ/ ( ? ) ಹಿಸ್ ಬುಕ್/(?)
Illiyavarege So far ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೊ ಫಾರ್ avalla pustaka/ ( ? ) her book/(?) ಅವಳ್ಲ ಪುಸ್ತಕ/ ( ? ) ಹರ್ ಬುಕ್/(?)
Devare Oh God ದೇವರೇ ಓ ಗಾಡ್ Nam'ma pustaka/ ( ? ) our book/(?) ನಂ'ಮ ಪುಸ್ತಕ/ ( ? ) ಔರ್ ಬುಕ್/(?)
Naduve In between ನಡುವೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Tam'ma pustaka/ ( ? ) their book/(?) ತಾಂ'ಮ ಪುಸ್ತಕ/ ( ? ) ದೆಯರ್ ಬುಕ್/(?)
Niriksisidante As expected ನಿರೀಕ್ಸಿಸಿದಂತೆ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೆಡ್ Dhan'yavadagalu Thank you ಧಾನ'ಯಾವದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ
Sahajavagi Of course ಸಹಜವಾಗಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ swanta mane Own House ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಓನ್ ಹೌಸ್
Sampurnavagi sari Absolutely fine ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲೀ ಫೈನ್ Tavaruru Home town ತವರೂರು ಹೋಮ್ ಟೌನ್
Estu? How much? ಎಸ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್? yaru ella No body ಯಾರು ಎಲ್ಲ ನೋ ಬಾಡೀ
Estu? How many? ಎಸ್ಟು? ಹೌ ಮೆನೀ? yaradaru Any Body ಯಾರಾದರೂ ಎನೀ ಬಾಡೀ
Hagagi So that ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಥಟ್ yaradaru obbaru Any one ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಎನೀ ವನ್
Adakkagiye illide That’s why ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಥಟ್’ಸ್ ವೈ Gottilla Don't know ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾನ್'ಟ್ ನೋ
Nannannu horatupadisi Exclude me ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಡ್ ಮೇ Idannu tagolli Have it ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹವೆ ಇಟ್
Nannannu horatupadisi Except me ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇ Badalavane ittikolli Keep change ಬದಲಾವಣೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜ್
Idanna svikarisi. Accept it. ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. Huttininda By birth ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೈ ಬರ್ತ್
vishranthi madi Have rest ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಹವೆ ರೆಸ್ಟ್ huttidaginda       Since Birth ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಿನ್ಸ್ ಬರ್ತ್
Nanage avakasha kodi Allow me ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಲೋ ಮೇ Akasmatagi By Chance ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್
Illiya tanaka Till now ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಟಿಲ್ ನೌ meleluu Get up ಮೇಲೇಳು ಗೇಟ್ ಅಪ್
Yavude kalpane Any idea ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಎನೀ ಐಡಿಯಾ Samayakke sariyagi On time ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒನ್ ಟೈಮ್
Kalpane ella No Idea ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ನೋ ಐಡಿಯಾ Sariyada samayadalli Right time ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್
Yavude paryaya Any alternate ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಎನೀ ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟ್ Aggada manasthiti Cheap mentality ಅಗ್ಗದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೀಪ್ ಮೆನ್‌ಟ್ಯಾಲಿಟೀ
Paryaya dina Alternate day ಪರ್ಯಾಯ ದಿನ ಆಲ್ಟರ್‌ನೇಟ್ ಡೇ Illi banni Come here ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್
Yavude ritiyalli Any way ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನೀ ವೇ Alli hogi Go there ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೊ ತೆರೆ
Mundenu? What next? ಮುಂದೇನು? ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Ulisikolluvudu Hold on ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೋಲ್ಡ್ ಒನ್
Yavude samaya Any time ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಎನೀ ಟೈಮ್ Charchisida hage As discussed ಚರ್ಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್
Nanu yochisutini I think ನಾನು ಯೋಚಿಸುತೀನಿ ಈ ಥಿಂಕ್ Hegiddiri? What's up? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ವಾಟ್'ಸ್ ಅಪ್?
Kastada kelasa Hard working ಕಸ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ Nijavagiyu o O really ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಓ ಓ ರಿಯಲೀ
agodilla No way ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋ ವೇ Nannannu ksamisabeku Excuse me ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಸಮೀಸಬೇಕು ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮೇ
samasye ella No problem ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ Janmadinada subhasayagalu Happy Birthday ಜನ್ಮದಿನದ ಸುಭಸಯಗಳು ಹ್ಯಾಪೀ ಬರ್ತ್‌ಡೇ
eke? Why not? ಏಕೆ? ವೈ ನೋಟ್? Dipavali subhasayagalu/ ( ? ) Happy Diwali/(?) ದೀಪಾವಳಿ ಸುಭಸಯಗಳು/ ( ? ) ಹ್ಯಾಪೀ ದಿವಾಳಿ/(?)
nanage Heli. Tell me. ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಟೆಲ್ ಮೇ. Nannannu ksamisabeku Pardon me ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಸಮೀಸಬೇಕು ಪಾರ್ಡನ್ ಮೇ
Janjatta beda Don't bother ಜಂಜತ್ತ ಬೇಡ ಡಾನ್'ಟ್ ಬಾದರ್ Matte banni Come again ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ ಅಗೈನ್
Arthavayitu. Got it. ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್. Ollage banni Come in ಒಲ್ಲಗೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ ಇನ್
bittu beedi Leave it ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿ ಲೀವ್ ಇಟ್ Horratu hogu Get lost ಹೊರ್ರತು ಹೋಗು ಗೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್
adannu tappisikoli Avoid it. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. horage hogu Get out ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಗೇಟ್ ಔಟ್
Adannu nirlaksisi. Ignore it. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಸೀಸಿ. ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. estu vishayadayaka How sad ಎಸ್ಟು ವಿಷಯದಾಯಕ ಹೌ ಸ್ಯಾಡ್
Kondoyyuva. Carry on. ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ. ಕ್ಯಾರೀ ಒನ್. enu asambad'dha What nonsense ಏನು ಅಸಂಬದ್'ಧ ವಾಟ್ ನಾನ್‌ಸೆನ್ಸ್
Hechendare At most ಹೆಚೆಂದರೆ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ estu asahyakara How disgusting ಎಸ್ಟು ಅಸಹ್ಯಕರ ಹೌ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟಿಂಗ್
Adu? Is it? ಅದು? ಈಸ್ ಇಟ್? Talme irisikollalu keep patience ತಾಳ್ಮೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೀಪ್ ಪೇಶಿಯೆನ್ಸ್
araike Take care ಆರೈಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ Bere enu ella Nothing else ಬೇರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ನತಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್
Yavude vastuvirali Anything else ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿರಲಿ ಎನಿತಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ Yavude pragati? Any progress? ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ? ಎನೀ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್?
Nanage sahaya. Help me. ನನಗೆ ಸಹಾಯ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮೇ. Yavude sudharane? Any Improvement? ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ? ಎನೀ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್?
Svalpa Little bit ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟ್ಲ್ ಬೀಟ್ olleyadagalli Good luck ಒಳ್ಳೆಯದಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲಕ್
Nanage nidi give me ನನಗೆ ನೀಡಿ ಗಿವ್ ಮೇ bahala vishayadayaka So sad ಬಹಳ ವಿಷಯದಾಯಕ ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್
Kottiddu give you ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿವ್ ಯೂ Nivu nodi See you ನೀವು ನೋಡಿ ಸೀ ಯೂ
Avarige nidi give him ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ bahala uttama So good ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸೊ ಗುಡ್
Tanna nidi give her ತನ್ನ ನೀಡಿ ಗಿವ್ ಹರ್ bahala sogasina So nice. ಬಹಳ ಸೊಗಸಿನ ಸೊ ನೈಸ್.
Namage nidi give us ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಗಿವ್ ಉಸ್ addarinda enu? So what? ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್?
Baruttave Come in ಬರುತ್ತವೆ ಕಮ್ ಇನ್ sighradalliye Very soon ಸಿಗ್ಹ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವೆರ್ೈ ಸೂನ್
Mareyalagada Never forget ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ Eccarike inda Be careful ಎಕ್ಕರಿಕೆ ಇಂದ ಬೇ ಕೇರ್ಫುಲ್
howda? Is it? ಹೊವ್ದ? ಈಸ್ ಇಟ್? Sid'dhavagiri Be ready ಸಿಡ್'ಧಾವಾಗಿರಿ ಬೇ ರೆಡೀ
Ega barutiruvudu Just coming ಏಗ ಬರುತಿರುವುದು ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ Vishesa enu ella Nothing special ವಿಶೆಸ ಏನು ಎಲ್ಲ ನತಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಶಲ್
Devarige dhanyavada Thank god ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ Stabdha irisikollalu Keep quiet ಸ್ತಬ್ಧ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಯೆಟ್
Nanna udesha I mean ನನ್ನ ಉದೇಶ ಈ ಮೀನ್ Idu tago Take it ಇದು ತಗೋ ಟೇಕ್ ಇಟ್
Kevala kelu Just listen ಕೇವಲ ಕೇಳು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ Pakkakke sarisi Move aside ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಮೂವ್ ಅಸೈಡ್
Idu sakastaytu Its enough ಇದು ಸಾಕಸ್ತಾಯ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್ enayitu? What happened? ಏನಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್?
Tadanantara And then ತದನಂತರ ಅಂಡ್ ದೆನ್ Prati bari Every time ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎವೆರೀ ಟೈಮ್
Ondu visaya One thing ಒಂದು ವಿಸಯ ವನ್ ಥಿಂಗ್ Eradane visaya Second thing ಎರಡನೇ ವಿಸಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್
Irabahudu May be ಇರಬಹುದು ಮೇ ಬೇ Yavude badalavane Any change ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಎನೀ ಚೇಂಜ್
Yavude apaya Any risk ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಎನೀ ರಿಸ್ಕ್ Nanage sahaya madi Help me ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೇ
Horage niriksisi Wait outside ಹೊರಗೆ ನಿರೀಕ್ಸೀಸಿ ವೇಟ್ ಔಟ್‌ಸೈಡ್ dayavittu Niriksisi Please wait ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಸೀಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್
Irabahudu. May be. ಇರಬಹುದು. ಮೇ ಬೇ. olleya vastu Good stuff ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತು ಗುಡ್ ಸ್ಟಫ್
Chennagi madidiri. Well done. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ವೆಲ್ ಡನ್. Olleya kelasa Good work ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್
Nimage gotta. You know. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ. ಯೂ ನೋ. Aneka dhan'yavadagalu Many thanks ಅನೇಕ ಧಾನ'ಯಾವದಗಳು ಮೆನೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್
Mulaka hogi Go through ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಗೊ ಥ್ರೂ Nanna bagge About me ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ ಮೇ
nodikolli Watch out. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಚ್ ಔಟ್. banni Come on ಬನ್ನಿ ಕಮ್ ಒನ್
neravagi hogi Go strainght ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಘ್ತ್ Ondu arisi Pick one ಒಂದು ಆರಿಸಿ ಪಿಕ್ ವನ್
Paravagilla. Never mind. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್. Haudu Oh yes. ಹೌದು ಓ ಎಸ್.
Munde hogu Go ahead ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಗೊ ಅಹೆಡ್ Madiruvudilla nijavagiyu Not really ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಟ್ ರಿಯಲೀ
Hinde hogu Go back ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಗೊ ಬ್ಯಾಕ್ Khacitavagi illa Not sure ಖಸಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ ಶುವರ್
Hintirugi ba Come back. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Khacitavagi haudu. Yes sure. ಖಸಿತವಾಗಿ ಹೌದು. ಎಸ್ ಶುವರ್.
Begane Hurry up. ಬೇಗನೆ ಹರೀ ಅಪ್. idu vinodakara Its fun ಇದು ವಿನೋಡಕರ ಇಟ್ಸ್ ಫನ್
Nachikke Shame shame ನಾಚಿಕ್ಕೆ ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ haudu sir. Yes Sir. ಹೌದು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್.
Adannu madu Do it. ಅದನ್ನು ಮಾಡು ದೊ ಇಟ್. Prayatnisabedi. Don't try. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಡಾನ್'ಟ್ ಟ್ರೈ.
adu sari. Its OK. ಅದು ಸರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೇ. Tinnuvudu beda. Don't eat. ತಿನ್ನುವುದು ಬೇಡ. ಡಾನ್'ಟ್ ಈಟ್.
Chintisabedi Don't worry ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಡಾನ್'ಟ್ ವರೀ yavudu? Which one? ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ವನ್?
Santosavagiri Be happy ಸಂತೋಸವಾಗಿರಿ ಬೇ ಹ್ಯಾಪೀ Yava dina? Which day? ಯಾವ ದಿನ? ವಿಚ್ ಡೇ?
Idu toruttade It seems ಇದು ತೋರುತ್ತದೆ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ Yaru madidaru? Who did? ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? ಹೂ ದೀಡ್?
adu It is. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್. Yavaga madidaru? When did? ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದರು? ವೆನ್ ದೀಡ್?
Idu. It was. ಇದು. ಇಟ್ ವಾಸ್. estu sighradalli? How soon? ಎಸ್ಟು ಸಿಗ್ಹ್ರದಲ್ಲಿ? ಹೌ ಸೂನ್?
Toruttide It looks ತೋರುತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ Nanu pavatiside I paid. ನಾನು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಈ ಪೇಡ್.
adu hondide It has ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ Idi dina. Whole day. ಇಡೀ ದಿನ. ಹೋಲ್ ಡೇ.
adannu tereyiri. Open it. ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಓಪನ್ ಇಟ್. Idi ratri. Whole night. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ. ಹೋಲ್ ನೈಟ್.
Idannu mucci. Close it. ಇದನ್ನು ಮುಕ್ಸಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. tegeduko Take off. ತೆಗೆದುಕೊ ಟೇಕ್ ಆಫ್.
Idannu beyisi. Cook it. ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ. ಕುಕ್ ಇಟ್. varadi Samaya. Reporting time. ವರದಿ ಸಮಯ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್.
Idaanu padeyiri. Get it. ಇದಾನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಗೇಟ್ ಇಟ್. Helona Lets say. ಹೇಳೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ.
Matte prayatnisi Try again ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಟ್ರೈ ಅಗೈನ್ Kettadu alla Not bad ಕೆಟ್ಟದು ಅಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬಾದ್
Idu nanu Its me ಇದು ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಮೇ mundhe hogi Go ahead ಮುಂಧೆ ಹೋಗಿ ಗೊ ಅಹೆಡ್
Sari All right ಸರಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ Nannannu nambiri Trust me ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇ
Mattu matte And again ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ Idu hage Like it ಇದು ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್
Yavude avakasa Any chance ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಸ ಎನೀ ಚಾನ್ಸ್ Vegavagi baa Come fast ವೇಗವಾಗಿ ಬಾ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್
Illa illa No never ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋ ನೆವರ್ Munde nodi Look ahead ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಲುಕ್ ಅಹೆಡ್

Previous Next